“Nörodejeneratif Hastalıklarda Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: Sinaptojenezin İlaçlarla Artırılması”
TÜBA Akademi Konferansı: TÜBA Şeref Üyesi ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus, “Nörodejeneratif Hastalıklarda Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: Sinaptojenezin İlaçlarla Artırılması” adlı konferansını 28 Eylül 2016 tarihinde TÜBA Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.