“Uluslararası Koruma, Zorunlu Göç ve Topluma Uyum” / "Türkiye’nin Göçle Sınavı ve Suriyeliler"
Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saime Özçürümez “Uluslararası Koruma, Zorunlu Göç ve Topluma Uyum” adlı konferansını, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nden Doç. Dr. M. Murat Erdoğan ise "Türkiye’nin Göçle Sınavı ve Suriyeliler" adlı konferansını 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Ankara TÜBA Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiler.