Röportaj: Doç. Dr. Akın Akdağ - 2013 Yılı TÜBA-GEBİP Ödülü Sahibi
Kendisini her ne kadar 'ODTÜ Kimya Bölümü'nde çalışan ve kimyaya hizmet eden bir insan' olarak açıklasa da 2013 GEBİP Ödül sahibi Doç. Dr. Akın Akdağ'ın bu kısa cümlesinin arkasında Malatya'nın küçük bir köyünden Ankara'ya ve oradan da Amerika'ya uzanan bilime adanmış bir başarı hikayesi yatıyor.