“Kalite ve Yükseköğretim”
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS - 31 Aralık 2019
“The Islamic Background to the Copernican Revolution”
Prof. Dr. F. Jamil Ragep - 29 Aralık 2019
"Liderlikte Duyguların Rolü”
Prof. Dr. Halit KESKİN - 27 Kasım 2019
"Akademik Performansımız ve Gelecek Tasavvuru"
Prof. Dr. Muzaffer Şeker - 11 Kasım 2019
Mersin Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Dersi
Prof. Dr. Muzaffer Şeker - 30 Ekim 2019
"Kendi Kendini Onarabilen Malzemeler"
Prof. Dr. Oğuz OKAY - 30 Ekim 2019
"Türkiye'de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği"
Prof. Dr. Emin KANSU - 29 Haziran 2019
“İslam Bilim Tarihi İçerisinde Matematikçiler”
Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ - 29 Mayıs 2019
“Bilim Tarihi ve Eğitimdeki Önemi”
Prof. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ - 24 Nisan 2019
“Osmanlı Diplomasi Mirası ve Türk Dış Politikası”
Prof. Dr. Ahmet Nuri YURDUSEV - 22 Nisan 2019
“Dünden Bugüne Transplantasyon ve İmmünoloji”
Doç. Dr. Erkan YILMAZ - 27 Mart 2019
“Fuat Sezgin ve İslam Bilim Mirası Üzerine”
Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR - 22 Mart 2019
"Davranış Normları Teorisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi"
Prof. Dr. İzzet Özgenç - 28 Şubat 2019
“Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar”
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali DOĞAN - 27 Şubat 2019
“Apoptoz (Programlı Hücre Ölümü)”
Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK - 30 Ocak 2019