“Dünden Bugüne Transplantasyon ve İmmünolojisi”
TÜBA Akademi Konferansı: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan YILMAZ “Dünden Bugüne Transplantasyon ve İmmünoloji” başlıklı konferansını 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 18:00’de TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.