"Türkiye'de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği"
TÜBA Akademi Konferansı: TÜBA 55. Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Programda Prof. Dr. Emin KANSU, "Türkiye'de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği" konulu Akademi Konferansı’nı verdi.