“The Islamic Background to the Copernican Revolution” - Prof. Dr. F. Jamil Ragep
TÜBA 56. Genel Kurulu, Akademi üyelerinin katılımıyla 29 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. İslam bilim tarihi çalışmalarının zaman ve mekan ufkunu genişleten eserleri ve özellikle Nasiruddin Tûsî, İbn Şâtır ve Ali Kuşcu’nun astronomi çalışmalarının modern öncesi dönemde Avrupa'ya aktarım yollarını araştıran ve Kopernik astronomisinin ortaya çıkışındaki etkilerini gösteren incelemeleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde; 2019 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülünü alan, McGill Üniversitesi Öğretim Üyesi F. Jamil Ragep’in “The Islamic Background to the Copernican Revolution/Kopernik Devrimi’nin İslami Arka Planı” başlıklı Akademi Konferansı Akademi üyeleri tarafından ilgiyle takip edildi.