TÜBA-Sürdürülebilir Kakınma, Finans ve Çevre Grubu "Döngüsel Ekonomi Sempozyumu"
TÜBA-Sürdürülebilir Kakınma, Finans ve Çevre Grubu tarafından 19 - 20 Şubat 2021 tarihleri arasında "Döngüsel Ekonomi Sempozyumu" düzenlendi.